Bland fyrar och bonader

Lördagen den 24 sept var det dags för JSBS färd till Stenstorp och Dalénmuseet. AGA:s skapare Gustaf Dalén är mest känd för uppfinningar som gör att obemannade fyrar kan blinka med 96 % besparing av gasförbrukningen. I själva verket var AGA på företagsspråk ett konglomerat. På museet kunde vi bekanta oss med de flesta av Daléns övriga uppfinningar och tillverkningsområden av många saker vi inte hade en aaaning om. Apparater för medicinskt bruk såsom kuvös och hjärt-lungmaskin, filmprojektorer för biografbruk, AGA-spisen, mätinstrument, ja, t.o.m. en bil (1919-1927) ingick i ”stallet”.

 

 
    AGA-produkterna kuvös och hjärt/lungmaskin. Att Electrolux-dammsugaren användes av hemmalackeraren när bilen
 skulle målas är känt men när
sjukvården använder dammsugaren
 som andningshjälp får man hoppas
 att dammsugarpåsen är bortmonterad
   
 

 

           
  1919, ett tidigt försök att tillverka en folkbil. 8000 st tillverkades i Tyskland. Konkurrensen av en mer rationellt tillverkad och billig Ford i USA och tyska krisen gjorde att man gav upp

 

       
             
På konsumentmarkanden var AGA mest känt som radio/TV- och grammofontillverkare.

 

         
             
 

Hemvägen

Erikska och Sverkerska ätterna, Birger Jarl och JSBS . Slaget 1208 i Kungslena var inledningen till Sveriges födelse. Här känns historien stark och lämpligt för en historisk förening att inmundiga det medhavda kaffet. Enligt sägnen är Sveriges äldsta lag, Västgötalagen inmurad i kyrkväggen. Att dräpa en smålänning innebär straffrihet och då gäller det för oss smålänningar att dokumentet förblir där.

En lyckad utflykt och nu ser vi fram mot nästa.