Ebbes Kraftstation

 

Fallhöjd 42 meter
Effekt 2,1 MW

Ebbes Kraftstation i Huskvarnaån mellan Jutahom  och Vättern får drivvatten  från sjöarna Lilla och Stora Nätaren, Ylen och Stensjön. Byggdes av Munksjö AB 1905-06 för att trygga elleveranserna till fabriken i Jönköping. Ledning drogs genom söder i Huskvarna, nedre Öxnehaga, Järabacken och över Munksjön till fabriken.
 De besvärliga terrängförhållandena vid Jutaholmsfallet medförde att en tunnel måste sprängas från dammen genom berget söder om fallen. Från den anslöts en tub fram till kraftstationen.
Driften upphörde 1969.

 
3 st Francis-turbiner tillverkade av Karlstads Mekaniska Werkstad, verkstaden i Kristinehamn 3st AEG 3 fas växelströmsgeneratorer om vardera 650 kVA
 Från vänster turbin med varvtalregulator och på axeln en ryckutjämnare som skyddar generatorn

 
Manövertavlan och de 2 likströmsgeneratorerna för stationens
elförsörjning och fältmagnetisering av 3-fasgeneratorerna

När lampan slocknar är  generatorerna i fas. Det understa instrumentet visar frekvensen på de generatorer som ska fasas ihop.